ช่วง 2 วันที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสนั่งแนะนำคณะอักษรศาสตร์ให้น้องๆชั้นม.ปลายในงาน "แนะน้องม.ไหนดี" ที่โรงแรม Centara (แถวๆ Central World)

น้องที่เข้ามาปรึกษาส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ในวันแรกจะเป็นนักเรียนชั้นม.6ที่กำลังจะยื่นคะแนน ส่วนในวันที่สองจะเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นม.5 ซึ่งต้องใช้ GAT PAT ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจคือมีหลายเรื่องมากเกี่ยวกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่พอผมพูดออกไปน้องๆหลายคนก็ตกใจว่า "มีแบบนี้ในคณะอักษรศาสตร์ด้วยหรือ" 

ผมก็เคยนำคำถามที่พบบ่อยในงานนั้นเกี่ยวกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตอบไว้สำหรับน้องๆที่อาจลังเลเกี่ยวกับการเลือกคณะ หรือสำหรับน้องๆที่กำลังค้นหาตัวตนว่าเราอยากเรียนอะไรกันแน่

REVISE  28/08/53

1.คณะอักษรศาสตร์มีการสอนแต่ภาษาใช่หรือไม่

ความคิดนี้เป็นความคิดที่ "ผิด" ครับเพราะคณะอักษรศาสตร์ไม่ใช่โรงเรียนสอนภาษา ที่จะมานั่งสอนไวยากรณ์สำหรับการนำไปใช้ในชีวิตเท่านั้น หากน้องๆอยากเข้าคณะอักษรศาสตร์ด้วยเข้าใจว่าสอนแต่ภาษาก็ขอให้เปลี่ยนความคิดเสียไม่

ที่คณะอักษรศาสตร์จะเปิดการสอนทั้งหมด 14 เอก โดยแบ่งเป็นเอกภาษา 9 เอก ซึ่งก็มี ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาบาลี-สันสกฤต, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอิตาเลียนและภาษาสเปน

และเอกที่เป็นสายมนุษยศาสตร์อีก 5 เอก คือ ปรัชญา, สารนิเทศ, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์และศิลปการละคร 

อีกทั้งสามารถเลือกรายวิชาที่ปรากฏเป็นเอกวิชาโทได้ (เรียนประมาณ 7 ตัว) หรือภาษาเกาหลี, ภาษาศาสตร์, วรรณคดีเปรียบเทียบและภาษารัสเซีย

เว้นวิชาเอกที่ผมขีดเส้นใต้ไว้ จะเป็นเอกที่เรียกว่า "เอกเดี่ยว" คือเอกที่ไม่สามารถเลือกวิชาโทได้

ที่นี่ในเอกที่เป็นภาษาก็จะเป็นอย่างที่ผมได้บอกไปว่าเราไม่ได้สอนแต่เพียงการใช้ภาษาเท่านั้น เพราะคณะของเราจัดอยู่ในสายมนุษยศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับมนุษย์ 

ดังนั้นถ้าสมมติว่าน้องอยากเข้าเรียนเอกภาษาจีน น้องก็ไม่ได้เรียนแต่เพียงภาษาจีนเท่านั้น น้องจะต้องเรียนอารยธรรมจีน วรรณคดีจีน วัฒนธรรมจีน สื่อสิ่งพิมพ์จีนหรือแม้กระทั่งกระดูกทำนายจีนในสมัยโบราณ น้องก็จะมีโอกาสได้เรียนด้วยว่าแกะสลักไว้ว่าอะไร พูดง่ายๆคือน้องจะได้เรียนทุกสิ่งทุกอย่่างเกี่ยวกับประเทศจีน เพราะการที่น้องจะเข้าใจภาษาของชนชาติใดชนชาติหนึ่งได้อย่างดีเยี่ยม น้องจะต้องเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ ทางสังคม วัฒนธรรมของชนชาติเหล่านั้นได้

ให้สังเกตด้วยว่าเอกจีนเป็นเอกเดี่ยว เพราะฉะนั้นหลังจากเข้าเอกตอนปี2 แล้วน้องก็จะได้เรียนแต่จีน อาจมีวิชาเลือกเสรี max สุดประมาณ 8 ตัว

ซึ่งเอกอื่นๆที่เป็นภาษาก็จะเรียนในทำนองเดียวกัน

ไม่เพียงแค่นั้น ในชั้นปีที่1ที่น้องเข้ามา น้องจะได้พบกับวิชาบังคับคณะซึ่งก็คือวิชาพื้นฐานของทุกเอก(ยกเว้นภาษาต่างประเทศภาษาที่3) ไม่ว่าจะเป็น อารยธรรมทั้งตะวันออก,ตะวันตกและของไทย วิชาปรัชญาหรือศาสนา วิชาการเขียนรายงาน เป็นต้น ตอนที่เรียนนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าให้เรียนไปทำไม ยังไงเสียก็ไม่ได้เข้าเอกทางนั้นอยู่แล้ว แต่เมื่อน้องๆเข้าเอกไปแล้ว น้องจะพบว่าวิชาบังคับคณะเป็นตัวช่วยน้องในหลายๆเรื่อง เป็นต้นว่าวิชาปรัชญาเป็นวิชาที่ช่วยเปิดกว้างความคิดน้องๆ ให้น้องรู้จักตั้งคำถามกับหลายๆสิ่งที่น้องอาจไม่เคยคิด หรือวิชาการเขียนรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อการทำรายงาน (ที่จะเริ่มมีเมื่อเข้าเอก)

รายละเอียดอื่นๆสามารถเข้าไปดูได้  website คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาตรี(วิชาเอกและวิชาโท)ของคณะอักษรศาสตร์ เข้าไป ที่นี่

2. ภาควิชาศิลปการละครในคณะอักษรศาสตร์ แตกต่างจากภาควิชาการสื่อสารการแสดงของคณะนิเทศศาสตร์อย่างไร

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจุดมุ่งหมายในการเรียนของทั้ง 2 คณะนี้มีความแตกต่างกัน

คณะอักษรศาสตร์ของเราเน้นการศึกษา "ศิลปะ" ของละคร สมกับชื่อคณะว่า arts

ส่วนคณะนิเทศศาสตร์เน้นเป็น Communication Arts ซึ่งเน้น Mass ก็คือมวลชน เป็นหลัก

ดังนั้นภาควิชาการสื่อสารการแสดงของคณะนิเทศศาสตร์จะเน้นการทำละครเพื่อมวลชนหรือเพื่อตลาด ส่วนของคณะอักษรศาสตร์จะคำนึงถึงศิลปะของละครไม่เน้นว่าจะต้องเป็นละครที่ตอบสนองต่อความต้องการตลาดเราสร้างละครที่หลากหลายแต่เมื่อเข้ามาเรียนก็จะเห็นนิสิตภาควิชาศิลปการละครไปเรียนวิชาที่คณะนิเทศศาสตร์และนิสิตคณะนิเทศศาสตร์เองก็มาเรียนวิชาที่ภาควิชาศิลปการละครเพื่อเป็นการเปิดกว้างทางความคิดและการเรียนรู้นั่นเอง

คำถามที่อาจเกิดขึ้นต่อไปก็คือแล้วทำไมภาควิชาศิลปการละครมาไว้ในคณะอักษรศาสตร์คำตอบก็คือภาควิชาศิลปการละครของเราต้องการให้นิสิตมีความเข้าใจใน"มนุษย์" อย่างมากเพื่อสามารถนำความเข้าใจนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำละครและนำเสนอสู่สังคม เราสามารถศึกษามนุษย์จากบทละครต่างๆมากมายจึงไม่น่าแปลกใจว่านิสิตที่อยากจะเข้าเรียนภาควิชาศิลปการละครก็จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานของคณะเหมือนกับนิสิตคนอื่นๆ

เมื่อน้องๆได้มองเห็นความแตกต่างกันแล้ว ก็น่าจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้ว่าน้องอยากเรียนการทำละครแบบไหน

3. ภาควิชาภูมิศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร แล้วจบสามารถประกอบอาชีพทางด้านใดได้บ้าง

ภาควิชาภูมิศาสตร์จะศึกษาวิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และภูมิภาค โดยใช้เทคนิคด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รีโมทเซนซิง โฟโตแกรมเมตรี แผนที่และสถิติ

ตัวอย่างรายวิชาในภาควิชาภูมิศาสตร์ก็เช่น แคลคูลัสสำหรับนักภูมิศาสตร์ (หลายคนตกใจมากกว่าในอักษรก็มีสอนแคลคูลัส) ภูมิศาสตร์มนุษย์เบื้องตัน ภูมิศาสตร์กับการตั้งถิ่นฐาน เป็นต้น

ทั้งนี้ขอให้พึงระลึกไว้ว่าหากน้องๆจบการศึกษาด้านภูมิศาสตร์จากคณะอักษรศาสตร์ วุฒิที่น้องจะได้คือ อศ.บ. (อักษรศาสตร์บัณฑิต) แต่หากน้องๆไปดูหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่นำภาควิชาภูมิศาสตร์ไปไว้ในคณะสังคมศาสตร์ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วุฒิที่น้องจะได้คือ วท.บ. (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) การสมัครเข้าทำงานจะได้รับการพิจารณาที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นสายงานของภูมิศาสตร์จริงๆ เขามีแนวโน้มจะรับผู้ที่มีวุฒิวท.บ.มากกว่าอศ.บ.

สายงานที่น้องๆที่จบจากภาควิชาภูมิศาสตร์ ก็จะเป็นสายงานทางด้านภูมิศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านระบบกายภาพ สายงานด้านด้านธรณีวิทยา ด้านสิ่งแวดล้อ งานด้านทรัพยากร เป็นต้น

การที่จะเข้ามาเรียนในอักษรศาสตร์ เอกภูมิศาสตร์คงต้องถามตัวเอกว่าชอบไหมทางด้านนี้ เพราะจะเรียนออกไปทางสายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ อย่าเลือกเพราะเป็นอักษรศาสตร์ที่คะแนนต่ำ การเรียนในเอกนี้จะค่อนข้างเป็นเอกเทศกว่าเอกอื่นๆ จะไม่เน้นทางด้านภาษาเหมือนเอกภาษาในคณะอักษรศาสตร์

หลักสูตรเอกภูมิศาสตร์

4. จบจากคณะอักษรศาสตร์แล้ว สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

เนื่องจากว่าคณะอักษรศาสตร์มิใช่คณะสาย apply ดังเช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเหล่านั้นจะมีสายงานที่ค่อนข้างชัดเจน มองเห็นเป็นรูปเป็นร่างตั้งแต่เรียน ทำให้หลายๆคนมองไม่เห็นว่าจบมาจากคณะอักษรศาสตร์แล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง

หากพิจารณาจากวิชาการเรียน จะเห็นว่ารายวิชาส่วนใหญ่จะเน้นให้เข้าใจมนุษย์ผนวกไปกับการเสริมทักษะทางด้านภาษาให้กับนิสิต ทำให้สายงานของบัณฑิตอักษรศาสตร์นั้นกว้างมาก เริ่มตั้งแต่เป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักแปล บรรณาธิการหนังสือพิมพหรือนิตยสาร นักเขียน ล่าม นักข่าว นักวิจารณ์ เลขานุการ เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ นักประชาสัมพันธ์ นักการละคร นักโฆษณา ฯลฯ

อีกทั้งยังสามารถทำงานกระทรวงการต่างปรเะเทศ องค์กรสหประชาชาติ (UN) องค์กรระหว่างประเทศ หรือแม้กระทั่งทูต

บางคนอาจสนใจด้านธุรกิจ ไปเรียนต่อปริญญาโทด้านการบริหารจัดการ ก็กลับมาเป็นนักธุรกิจเปิดบริษัทก็มีให้เห็นมาแล้ว

พูดง่ายๆคือสายงานที่ต้องใช้ภาษา ใช้การคิด วิเคราะห์ ความเข้าใจมนุษย์ บัณฑิตอักษรศาสร์สามารถทำได้หมด

5. คณะอักษรศาสตร์ มีความแตกต่างจากคณะศิลปศาสตร์หรือคณะมนุษยศาสตร์อย่างไร

ไม่มีความแตกต่างกันเลยครับ เพียงแค่แต่ละมหาวิทยาลัยจะใช้ชื่อที่แตกต่างกัน แต่โดยตัวเนื้อหลักสูตรแล้วจะมีความคล้ายคลึงกัน อาจมีรายวิชา การเรียนการสอน วิชาเอก-โทที่เปิดต่างกันไป เช่น ในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีการเปิดเอกจิตวิทยา, คณะมนุษยศาสตร์ มศว เปิดวิชาเอกภาษาเกาหลี, วิชาเอกอิตาเลียน มีการเปิดเป็นวิชาเอกที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หรือในคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์มีการแยกสายทักษะกับสายวรรณคดีของเอกภาษาอังกฤษ ผิดกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯที่นำมารวมกัน, วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯจะรับเฉพาะคนที่มีพื้นฐานมาแล้วเท่านั้น ผิดกับคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ที่รับเฉพาะคนที่ไม่มีพื้นฐานเท่านั้น เป็นต้น

เพราะฉะนั้น การที่เราจะเลือกศึกษาสายมนุษยศาสตร์ อยากจะขอให้พิจารณาความแตกต่างทางด้านนี้ควบคู่ไปด้วย เพราะมันถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับเรา หากเราเลือกเข้าคณะตามความนิยม เราอาจจะไม่ได้เรียนวิชาเอกอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้

 6. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติเรียนเหมือนหรือต่างกับภาคภาษาไทย

ต่างกันครับ เพราะหลักสูตรนานาชาตินั้น จะเปิดสอนวิชาเอกเพียงเอกเดียวคือ "ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture)" ซึ่งเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ วัฒนธรรมและภาษา

1. ด้านวัฒนธรรม

วิชาที่จะเปิดสอนนั้นจะเป็นวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นทฤษฏีวัฒนธรรม ยุโรปศึกษา เอเชียศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมไทย วรรณกรรมร้อยแก้วยอดนิยม ทฤษฎีเพศภาวะ ดนตรีศึกษา การวิจารณ์ภาพยนตร์ ฯลฯ

2. ด้านภาษา

นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถเลือกภาษาต่างประเทศภาษาที่ 3 เป็นภาษาเพิ่มเติมได้ ืไม่ว่าจะเป็นภาษาตะวันออก (จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี) หรือภาษาตะวันตก (ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, อิตาเลียน, รัสเซีย) แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนคนและบุคลากรของคณะ ผู้เรียนอาจไม่ได้เรียนภาษาตามที่ตนได้เลือกไป

หลักสูตรนี้จะเปิดรับสมัครประมาณปลายปี โดยจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

1. ต้องสอบวิชาเหล่านี้มาแล้ว *อย่างใดอย่างหนึ่ง*
- TOEFL with a minimum score of 213 (computer-based), 550 (paper-based), or 79 (internet-based)
- IELTS with a minimum score of 6.0
- CU-TEP with a minimum score of 550 (TOEFL paper-based equivalent)

2. ต้องสอบ Cu-AAt หรือ SAT I มาแล้ว และได้คะแนนส่วน Critical Reading ไม่ต่ำกว้า 400 (ส่วนเลขไม่ใช้)
3. ต้องสอบข้อสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษของคณะอักษรศาสตร์
4. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูที่ได้  Bachelor of Arts in Language and Culture

 

น้องๆคนไหนมีอะไรสงสัยสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือแลกเปลี่ยน สอบถามได้ที่ webboard ของคณะอักษรศาสตร์ หรือส่งเมลล์มาสอบถามได้ที่ petelert@gmail.com

ใครที่ทิ้งคำถามไว้ที่ comment และอยากได้คำตอบช่วยกรุณาทิ้งเมลล์เอาไว้ให้หน่อยก็ดีนะครับ

Comment

Comment:

Tweet

อักษรจุฬาเอกประวัติศาสตร์ มีรับตรงไหมคะ หรือแอดกลางอย่างเดียวคะ

#108 By élève (125.24.67.225|125.24.67.225) on 2015-05-05 11:09

#107 By (119.252.116.70|unknown, 119.252.116.70) on 2015-04-13 16:08

#106 By (12.208.144.2|148.251.91.38, 12.208.144.2) on 2015-04-10 18:35

ไม่ทราบว่าของจุฬา คณะอักษร สาขาอักษรศาสตร์เลือกสอบฝรั่งเศส หมายถึงอะไรครับ
                                   
                                   ขอบคุณครับ

#105 By อาร์ท (125.26.191.211|125.26.191.211) on 2015-01-28 16:34

พี่ค่ะอยากถามว่าถ้าสมมุติว่าหนูจะสอบตรงอักษรญี่ปุ่นหนูควรเตรียมสอบยังไงค่ะ

#104 By Pakwan Kijsirikul (103.7.57.18|115.67.227.250) on 2013-06-16 12:50

big smile ไม่ทราบว่าแต่ละปีอักษรสเปนมีคนสอบเยอะไหมค่ะ

#103 By Pakwan .k@hotmail.com (103.7.57.18|115.67.134.6) on 2013-05-26 17:01

ไม่ทราบว่าแต่ละปีอักษรสเปนมีคนสอบเยอะไหมค่ะ

#102 By Pakwan .k@hotmail.com (103.7.57.18|115.67.134.6) on 2013-05-26 16:58

จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาต่างประเทศภาษาที่3 มั้ยคะ แล้วสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไืยหรืออังกฤษคะ?

#101 By 2m (103.7.57.18|113.53.109.159) on 2013-03-26 03:39

ยิ่งอ่านละยิ่งทำให้เหนื่อย มันยากมากเลยน่ะคับเนี่ย ที่จะสอบเข้า แต่ก็ต้องสู้ๆ เพื่ออนาคตอันที่ดีของตัวเรา ไม่กลัวอะไร เท่ากับ การสอบสัมภาษณ์ น่ะคับ

#100 By enben (103.7.57.18|27.55.1.33) on 2012-10-21 20:11

พี่ค่ะถ้าสมมุติว่า หนูเรียนอักษร เเล้วจบไปทำงานด้านโบราณคดีจะได้ไหมค่ะ เพราะเห็นบอกว่าไม่ได้เรียนภาษาเเค่อย่างเดียว

#99 By ใหม่ (103.7.57.18|125.24.25.72) on 2012-10-19 08:26

จะเข้าคณะอักษรศาสตร์ จุฬา ต้องสอบ 7วิชาพื้นฐานทั้งหมด หรือบางวิชาคะ วิชาอะไรบ้าง ขอบคุณค่ะ
Pbunsawad@gmail.com

#98 By พัชริน (103.7.57.18|110.49.251.78) on 2012-10-14 06:31

ผนอยากเข้าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
ต้องทำไงบ้างครับ ตอนนี้ผมอยู่ ม.5 แล้วครับ

#97 By นฤพนธ์ สนสาขา (103.7.57.18|182.52.115.229) on 2012-07-12 15:15

ดีคร้าบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) แขวงวงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยบริจาคสมทบก่อสร้างพระอุโบสถ สำหรับใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

#96 By ปชส. (103.7.57.18|202.44.33.3) on 2012-07-06 15:18

อยากทราบว่า เวลาเรียน อ.สอนภาษาไทยหรือภาษาที่เราเลือกเรียนคะ

#95 By kk (103.7.57.18|192.168.180.23, 61.7.236.51) on 2012-07-02 13:35

มีประโยชน์มากๆ ขอบคุณจ้า

#94 By Jail (103.7.57.18|27.55.15.28) on 2012-06-12 15:46

16 พ.ค 55 นี้ลูกหมีขึ้น ม.6 เเล้ว!!..:)
จะเข้า อักษาศาสตร์ จุฬาฯ จะต้อง
เตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้สอบติดหน้อออ O^^O

#93 By เกษรีย์ ฮ่อยี่ซี่ (103.7.57.18|1.47.35.186) on 2012-05-12 22:15

ค่าเทอมอักษรจุฬาเท่าไหร่ค่ะ

#92 By หยา (103.7.57.18|1.0.176.40) on 2012-05-06 21:53

ช่วยตอบมาที่ Hideko_sunshie@hotmail.co.th ทีนะค่ะ
เรื่องที่ถามวิชาเลขตอนสอบ

#91 By ss (103.7.57.18|183.89.4.163) on 2012-05-01 20:28

แล้วเวลาสอบเข้าตอนสอบนี้ใช้เลขเสริมหรือหลักคะ

#90 By ss (103.7.57.18|183.89.4.163) on 2012-05-01 20:25

question ต่อจากตอนที่แล้วค่ะ! ถ้าจบคณะนี้แล้ว จะทำงานด้านอะไรได้บ้างค่ะ ช่วยตอบมาไวไวหน่อยน่ะค่ะแล้วหนูจะรอคำตอบค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ พี่ชายสุดที่รัก(ของใครก้อม่ายรู้ ฮิฮิcry)
nongig1@hotmail.com
ขอขอบคุณล่วงหน้าก่อนนะค่ะ พี่ชาย(ของคนอื่น ฮุฮุ)

#89 By nongig (182.53.73.108) on 2012-03-29 10:51

คือว่า ถ้าจบสาขาการท่องเที่ยวจากอาชีวมา จะเรียนสาขานี้ได้มั้ยค่ะ แล้วสาขานี้เรียนยากมั้ย หนูสนใจมากเลยค่ะcry ช่วยตอบมาหน่อยนะค่ะbig smile nongig1@hotmail.com

#88 By nongig (182.53.73.108) on 2012-03-29 10:25

ตอนนี้เรียนเยอรมันอยู่ค่ะ ไม่อยากทิ้ง
ถ้าเลือกเอกอังกฤษ โท เยอรมัน หรือ
เอกเยอรมัน แล้วโท อังกฤษ

#87 By nongdao (58.11.98.77) on 2012-03-27 21:55

ถ้าเกิดไม่ได้เรียนมัธยมสายศิลป๋มาสามารถไปสมัครสอบได้หรือเปล่า

#86 By kannatee (182.53.72.195) on 2012-02-29 17:37

ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ อยากถามว่าถ้าอยากเรียนจีนเเล้วเรียนอังกฤษด้วยจะได้มั๊ยคะ หรือว่าภาษาอังกฤษคือได้เรียนเเน่ๆอยู่เเล้วเอ่ย ขอบคุณมากๆเลยค่ะ:)

#85 By pleng (75.26.231.230) on 2012-02-22 08:22

พี่ค่ะตอนนี้เนมเรียนอยู่ปวชปีสองเนมมีสิทธิ์เรียนคณะนี้มั๊ยค่ะ ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ

#84 By เนม (110.49.250.49) on 2012-01-14 21:29

ทราบแล้วเปลี่ยน อักษร หลักสูตรอินเตอร์ใช้คะแนน CU-TEP ด้วย ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลส่วนด้านล่างเป็นการเตรียมตัวสอบเผื่อเพื่อนๆกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับ CU-TEP อยู่ครับ

อ่านได้เลย http://www.youtube.com/watch?v=Hrc9zObp2YU&feature=related

#83 By สอบ CU-TEP (10.55.59.227, 202.12.97.118) on 2012-01-14 16:05

อยากเรียนคณะนี้มากเล้ยยยbig smile big smile

#82 By mangpor (49.49.193.200) on 2012-01-10 18:54

ขอบคุณมากๆค่ะ เข้าใจยิ่งขึ้นก็วันนี้

คนโพสน่าร๊ากกกกกกกกอ่ะ sad smile

#81 By อยากเรียนเอกเยอรมัน (124.121.226.232) on 2011-12-24 23:42

www.google.com

#80 By g (49.49.193.121) on 2011-12-18 19:01

ถ้าอยากเป็นสจ๊วต เรียนให้ตรงสายไปเลยก็จะเป็น ธุรกิจการบิน น่าจะเหมาะครับ และก็ต้องทำคะแนน TOEIC ไปสอบให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่สายการบินที่เราอยากเข้าทำงานกำหนด ส่วนใหญ่แล้วควรจะเกิน 650 ไว้จะเป็นการดีครับ http://study.vcharkarn.com/pretest

เป็นแนวข้อสอบ TOEIC เข้าไปเทสดูได้ฮะ

#79 By สจ๊วต กับ คะแนนTOEIC (10.209.8.21, 202.12.97.125) on 2011-12-16 10:32

สามารถเป็นคำตอบได้สำหรับที่ทุกคนที่ยังเข้าใจยังไม่ชัดเจนbig smile

#78 By ครีม (171.4.217.202) on 2011-12-08 22:33

อยากเรียนคณะอักษรแล้วก้อเลือกภาษาเยอรมันค่ะ อยากเรียนตั้งแต่ม.1แล้ว แต่จะเริ่มไปเรียนพิเศษภาษาเยอรมันจริงๆจังๆตอนม.3ค่ะ (: ดีใจมากที่มีเว็บอันนี้ขึ้นมา มันทำให้ตัวมินได้รู้จักกับคณะอักษรมากขึ้นและรู็ว่าอณาคนจะทำงานอะไรค่ะ

#77 By Minn (115.87.206.156) on 2011-11-19 11:54

อยากเรียนคณะอักษรแล้วก้อเลือกภาษาเยอรมันค่ะ อยากเรียนตั้งแต่ม.1แล้ว แต่จะเริ่มไปเรียนพิเศษภาษาเยอรมันจริงๆจังๆตอนม.3ค่ะ (: ดีใจมากที่มีเว็บอันนี้ขึ้นมา มันทำให้ตัวมินได้รู้จักกับคณะอักษรมากขึ้นและรู็ว่าอณาคนจะทำงานอะไรค่ะ

#76 By Min (115.87.206.156) on 2011-11-19 11:51

อยากเรียนคณะอักษรศาสตร์มากคระ แต่พื้นฐานทาลภาษาอังกฤษไม่แน่เลยจะทำไงดีละ อีกอย่างเรียนวิทย์-คณิตด้วย...แย่จังเลย!!

#75 By NamThip (110.49.250.237) on 2011-11-15 17:36

อยากเรียนเอกอังกฤษ โทญี่ปุ่นจัง ใฝ่ฝันๆ

#74 By victoryeye (14.207.161.180) on 2011-09-30 23:05

น้องๆอย่ามาเข้าเลยครับ ปวดหัว

#73 By (180.183.126.156) on 2011-09-25 01:58

เพื่อนคนไหนที่อยากเรียนอักษร ญี่ปุ่น ก็แอดมาคุยกันได้นะ อยู่ม.5แล้ว จะเข้าอักษรญี่ปุ่น เพื่อนที่จะเรียนภาษาอื่นก็ได้นะconfused smile
Its_nook_@hotmail.co.thsurprised smile

#72 By 831 (180.183.247.141) on 2011-09-18 15:04

อยากเป็นนักเขียนมากๆๆๆ แต่เพื่อนชอบบอกว่าไร้สาระ ไอเราที่ชอบก็แอบเสียใจ แต่พอมาอ่าคอมเมนต์ของเพื่อนหลายคนก็ฮึดสู้ขึ้นมามากเลยล่ะbig smile

#71 By nook (180.183.247.141) on 2011-09-18 14:59

พี่ครับเรียนคณะอักษรศาสตร์ เป็น สจ๊วตได้ป่าวครับ

เเล้วถ้าจะเป็นสจ๊วตนี่มันต้องเรียนคณะอะไรหรอครับ

#70 By manoon (182.53.89.155) on 2011-08-20 15:12

ขอบคุณค่ะ อ่านแล้วได้ประโยชน์และแนวทางการเรียนต่อมากขึ้นเลยค่ะ ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปอักษรศาสตร์ ขอบคุณมากนะคะที่เขียนบทความนี้ขึ้น ชี้ทางสว่างให้เยอะเลยค่ะ

#69 By nookniik (49.49.233.179) on 2011-08-02 21:35

พี่คะ .. อยากเป็นนักเขียนน่ะค่ะ ควรจะเลือกเอกไหนดี โดยส่วนตัวมีพื้นฐานภาษาจีนนิดหน่อย(มาก)เพราะเคยเรียนตอนมอต้น ภาษาอังกฤษก็พอได้ .. อีกอย่างหนึ่งคือครอบครัวอยากให้เรียนแพทย์ค่ะ และเดินมาผิดทางแล้ว ตอนนี้เรียนสายวิทย์ ห้องกิ๊ฟเต็ดด้วย .. คือไม่เน้นด้านภาษาก็เน้นพวกคำศัพท์เฉพาะของชีวะเคมีฟิสิกส์มากกว่าน่ะค่ะ แบบนี้พอจะมีโอกาสเข้าเรียนคณะอักษรศาสตร์ได้ไหม ?
อยากให้พี่ช่วยแนะนำ .. เรื่องการเรียนต่อคณะนี้หน่อยค่ะ :)

rayya.ncs@live.com รบกวนติดต่อกลับด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

#68 By littleperfect (49.230.139.210) on 2011-07-31 01:55

ตอนนี้เรียน ปวช.แต่เป็นสาขางานภาษาต่างประเทศ มีเรียนจีนสามารถพูด เขียน อ่าน พอมีพื้นฐานอยู่บ้างคะ..อยากทราบว่าจะสอบเข้าแบบไหนแล้วทางม.จุฬาจะรับมั้ยคะ
ช่วยส่งข้อมูลตอบกลับที่ เมลล์นะคะ Fanta_winsome@hotmail.com

#67 By แฟนต้า (115.87.57.181) on 2011-07-11 22:17

ตอนนี้เรียน ปวช.แต่เป็นสาขางานภาษาต่างประเทศ มีเรียนจีนสามารถพูด เขียน อ่าน พอมีพื้นฐานอยู่บ้างคะ..อยากทราบว่าจะสอบเข้าแบบไหนแล้วทางม.จุฬาจะรับมั้ยคะ?big smile

#66 By แฟนต้า (115.87.57.181) on 2011-07-11 22:14

ผิดค่ะพี่ เปน noon_rakatom@hotmail.com

#65 By noon (124.120.51.194) on 2011-06-26 00:16

noon.rakatom@hotmail.com ค่ะพี่ comment ข้างบนค่ะ

#64 By noon (124.120.51.194) on 2011-06-26 00:14

พี่ค๊ะถ้าเลือกเรียนเอกภาษาใดภาษาหนึ่ง จะได้เรียนอังกฤษด้วยป่าวค๊ะ แล้วถ้าเลือกเอกอังกฤษจะได้เรียนภาษาอื่นเปล่าค๊ะ ....

#63 By noon (124.120.51.194) on 2011-06-26 00:11

หนูอยากรู้ว่า คณะอักษรศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มันคือยังไงอ่ะค่ะ หนูไม่เข้าใจสักทีอยากให้พี่ช่วยอธิบายหน่อยว่ามันเป้นอันไหน

nuttoessy.nwdk@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ

#62 By NUT (124.121.228.122) on 2011-05-24 00:16

อยู่ที่ว่าตูจะเข้าได้มั้ยล่ะน้อ=_=!~sad smile

#61 By กำลังหาอนาคต (61.90.73.202) on 2011-03-07 00:52

ขอบคุณมากๆ
ช่วยได้เยอะเลยค่ะ ^o^

#60 By Fiat (183.89.227.134) on 2011-03-05 16:53

อยากเข้าคณะนี้มากๆเลยค่ะ แต่นู๋เป็นเด็กบ้านนอก
เรียนไม่เก่ง เหมือนคนอยู่ในกรุงเทพ ไม่รู้จะสอบได้รึป่าวค่ะ
ตอนนี้หนูอยู่ม.5แล้วค่ะ อีกแค่ปีเดียวเอง

#59 By By Natchanan (119.31.126.69) on 2011-02-18 16:11