ช่วง 2 วันที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสนั่งแนะนำคณะอักษรศาสตร์ให้น้องๆชั้นม.ปลายในงาน "แนะน้องม.ไหนดี" ที่โรงแรม Centara (แถวๆ Central World)

น้องที่เข้ามาปรึกษาส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ในวันแรกจะเป็นนักเรียนชั้นม.6ที่กำลังจะยื่นคะแนน ส่วนในวันที่สองจะเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นม.5 ซึ่งต้องใช้ GAT PAT ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจคือมีหลายเรื่องมากเกี่ยวกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่พอผมพูดออกไปน้องๆหลายคนก็ตกใจว่า "มีแบบนี้ในคณะอักษรศาสตร์ด้วยหรือ" 

ผมก็เคยนำคำถามที่พบบ่อยในงานนั้นเกี่ยวกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตอบไว้สำหรับน้องๆที่อาจลังเลเกี่ยวกับการเลือกคณะ หรือสำหรับน้องๆที่กำลังค้นหาตัวตนว่าเราอยากเรียนอะไรกันแน่

REVISE  28/08/53

1.คณะอักษรศาสตร์มีการสอนแต่ภาษาใช่หรือไม่

ความคิดนี้เป็นความคิดที่ "ผิด" ครับเพราะคณะอักษรศาสตร์ไม่ใช่โรงเรียนสอนภาษา ที่จะมานั่งสอนไวยากรณ์สำหรับการนำไปใช้ในชีวิตเท่านั้น หากน้องๆอยากเข้าคณะอักษรศาสตร์ด้วยเข้าใจว่าสอนแต่ภาษาก็ขอให้เปลี่ยนความคิดเสียไม่

ที่คณะอักษรศาสตร์จะเปิดการสอนทั้งหมด 14 เอก โดยแบ่งเป็นเอกภาษา 9 เอก ซึ่งก็มี ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาบาลี-สันสกฤต, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอิตาเลียนและภาษาสเปน

และเอกที่เป็นสายมนุษยศาสตร์อีก 5 เอก คือ ปรัชญา, สารนิเทศ, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์และศิลปการละคร 

อีกทั้งสามารถเลือกรายวิชาที่ปรากฏเป็นเอกวิชาโทได้ (เรียนประมาณ 7 ตัว) หรือภาษาเกาหลี, ภาษาศาสตร์, วรรณคดีเปรียบเทียบและภาษารัสเซีย

เว้นวิชาเอกที่ผมขีดเส้นใต้ไว้ จะเป็นเอกที่เรียกว่า "เอกเดี่ยว" คือเอกที่ไม่สามารถเลือกวิชาโทได้

ที่นี่ในเอกที่เป็นภาษาก็จะเป็นอย่างที่ผมได้บอกไปว่าเราไม่ได้สอนแต่เพียงการใช้ภาษาเท่านั้น เพราะคณะของเราจัดอยู่ในสายมนุษยศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับมนุษย์ 

ดังนั้นถ้าสมมติว่าน้องอยากเข้าเรียนเอกภาษาจีน น้องก็ไม่ได้เรียนแต่เพียงภาษาจีนเท่านั้น น้องจะต้องเรียนอารยธรรมจีน วรรณคดีจีน วัฒนธรรมจีน สื่อสิ่งพิมพ์จีนหรือแม้กระทั่งกระดูกทำนายจีนในสมัยโบราณ น้องก็จะมีโอกาสได้เรียนด้วยว่าแกะสลักไว้ว่าอะไร พูดง่ายๆคือน้องจะได้เรียนทุกสิ่งทุกอย่่างเกี่ยวกับประเทศจีน เพราะการที่น้องจะเข้าใจภาษาของชนชาติใดชนชาติหนึ่งได้อย่างดีเยี่ยม น้องจะต้องเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ ทางสังคม วัฒนธรรมของชนชาติเหล่านั้นได้

ให้สังเกตด้วยว่าเอกจีนเป็นเอกเดี่ยว เพราะฉะนั้นหลังจากเข้าเอกตอนปี2 แล้วน้องก็จะได้เรียนแต่จีน อาจมีวิชาเลือกเสรี max สุดประมาณ 8 ตัว

ซึ่งเอกอื่นๆที่เป็นภาษาก็จะเรียนในทำนองเดียวกัน

ไม่เพียงแค่นั้น ในชั้นปีที่1ที่น้องเข้ามา น้องจะได้พบกับวิชาบังคับคณะซึ่งก็คือวิชาพื้นฐานของทุกเอก(ยกเว้นภาษาต่างประเทศภาษาที่3) ไม่ว่าจะเป็น อารยธรรมทั้งตะวันออก,ตะวันตกและของไทย วิชาปรัชญาหรือศาสนา วิชาการเขียนรายงาน เป็นต้น ตอนที่เรียนนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าให้เรียนไปทำไม ยังไงเสียก็ไม่ได้เข้าเอกทางนั้นอยู่แล้ว แต่เมื่อน้องๆเข้าเอกไปแล้ว น้องจะพบว่าวิชาบังคับคณะเป็นตัวช่วยน้องในหลายๆเรื่อง เป็นต้นว่าวิชาปรัชญาเป็นวิชาที่ช่วยเปิดกว้างความคิดน้องๆ ให้น้องรู้จักตั้งคำถามกับหลายๆสิ่งที่น้องอาจไม่เคยคิด หรือวิชาการเขียนรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อการทำรายงาน (ที่จะเริ่มมีเมื่อเข้าเอก)

รายละเอียดอื่นๆสามารถเข้าไปดูได้  website คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาตรี(วิชาเอกและวิชาโท)ของคณะอักษรศาสตร์ เข้าไป ที่นี่

2. ภาควิชาศิลปการละครในคณะอักษรศาสตร์ แตกต่างจากภาควิชาการสื่อสารการแสดงของคณะนิเทศศาสตร์อย่างไร

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจุดมุ่งหมายในการเรียนของทั้ง 2 คณะนี้มีความแตกต่างกัน

คณะอักษรศาสตร์ของเราเน้นการศึกษา "ศิลปะ" ของละคร สมกับชื่อคณะว่า arts

ส่วนคณะนิเทศศาสตร์เน้นเป็น Communication Arts ซึ่งเน้น Mass ก็คือมวลชน เป็นหลัก

ดังนั้นภาควิชาการสื่อสารการแสดงของคณะนิเทศศาสตร์จะเน้นการทำละครเพื่อมวลชนหรือเพื่อตลาด ส่วนของคณะอักษรศาสตร์จะคำนึงถึงศิลปะของละครไม่เน้นว่าจะต้องเป็นละครที่ตอบสนองต่อความต้องการตลาดเราสร้างละครที่หลากหลายแต่เมื่อเข้ามาเรียนก็จะเห็นนิสิตภาควิชาศิลปการละครไปเรียนวิชาที่คณะนิเทศศาสตร์และนิสิตคณะนิเทศศาสตร์เองก็มาเรียนวิชาที่ภาควิชาศิลปการละครเพื่อเป็นการเปิดกว้างทางความคิดและการเรียนรู้นั่นเอง

คำถามที่อาจเกิดขึ้นต่อไปก็คือแล้วทำไมภาควิชาศิลปการละครมาไว้ในคณะอักษรศาสตร์คำตอบก็คือภาควิชาศิลปการละครของเราต้องการให้นิสิตมีความเข้าใจใน"มนุษย์" อย่างมากเพื่อสามารถนำความเข้าใจนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำละครและนำเสนอสู่สังคม เราสามารถศึกษามนุษย์จากบทละครต่างๆมากมายจึงไม่น่าแปลกใจว่านิสิตที่อยากจะเข้าเรียนภาควิชาศิลปการละครก็จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานของคณะเหมือนกับนิสิตคนอื่นๆ

เมื่อน้องๆได้มองเห็นความแตกต่างกันแล้ว ก็น่าจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้ว่าน้องอยากเรียนการทำละครแบบไหน

3. ภาควิชาภูมิศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร แล้วจบสามารถประกอบอาชีพทางด้านใดได้บ้าง

ภาควิชาภูมิศาสตร์จะศึกษาวิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และภูมิภาค โดยใช้เทคนิคด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รีโมทเซนซิง โฟโตแกรมเมตรี แผนที่และสถิติ

ตัวอย่างรายวิชาในภาควิชาภูมิศาสตร์ก็เช่น แคลคูลัสสำหรับนักภูมิศาสตร์ (หลายคนตกใจมากกว่าในอักษรก็มีสอนแคลคูลัส) ภูมิศาสตร์มนุษย์เบื้องตัน ภูมิศาสตร์กับการตั้งถิ่นฐาน เป็นต้น

ทั้งนี้ขอให้พึงระลึกไว้ว่าหากน้องๆจบการศึกษาด้านภูมิศาสตร์จากคณะอักษรศาสตร์ วุฒิที่น้องจะได้คือ อศ.บ. (อักษรศาสตร์บัณฑิต) แต่หากน้องๆไปดูหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่นำภาควิชาภูมิศาสตร์ไปไว้ในคณะสังคมศาสตร์ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วุฒิที่น้องจะได้คือ วท.บ. (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) การสมัครเข้าทำงานจะได้รับการพิจารณาที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นสายงานของภูมิศาสตร์จริงๆ เขามีแนวโน้มจะรับผู้ที่มีวุฒิวท.บ.มากกว่าอศ.บ.

สายงานที่น้องๆที่จบจากภาควิชาภูมิศาสตร์ ก็จะเป็นสายงานทางด้านภูมิศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านระบบกายภาพ สายงานด้านด้านธรณีวิทยา ด้านสิ่งแวดล้อ งานด้านทรัพยากร เป็นต้น

การที่จะเข้ามาเรียนในอักษรศาสตร์ เอกภูมิศาสตร์คงต้องถามตัวเอกว่าชอบไหมทางด้านนี้ เพราะจะเรียนออกไปทางสายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ อย่าเลือกเพราะเป็นอักษรศาสตร์ที่คะแนนต่ำ การเรียนในเอกนี้จะค่อนข้างเป็นเอกเทศกว่าเอกอื่นๆ จะไม่เน้นทางด้านภาษาเหมือนเอกภาษาในคณะอักษรศาสตร์

หลักสูตรเอกภูมิศาสตร์

4. จบจากคณะอักษรศาสตร์แล้ว สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

เนื่องจากว่าคณะอักษรศาสตร์มิใช่คณะสาย apply ดังเช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเหล่านั้นจะมีสายงานที่ค่อนข้างชัดเจน มองเห็นเป็นรูปเป็นร่างตั้งแต่เรียน ทำให้หลายๆคนมองไม่เห็นว่าจบมาจากคณะอักษรศาสตร์แล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง

หากพิจารณาจากวิชาการเรียน จะเห็นว่ารายวิชาส่วนใหญ่จะเน้นให้เข้าใจมนุษย์ผนวกไปกับการเสริมทักษะทางด้านภาษาให้กับนิสิต ทำให้สายงานของบัณฑิตอักษรศาสตร์นั้นกว้างมาก เริ่มตั้งแต่เป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักแปล บรรณาธิการหนังสือพิมพหรือนิตยสาร นักเขียน ล่าม นักข่าว นักวิจารณ์ เลขานุการ เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ นักประชาสัมพันธ์ นักการละคร นักโฆษณา ฯลฯ

อีกทั้งยังสามารถทำงานกระทรวงการต่างปรเะเทศ องค์กรสหประชาชาติ (UN) องค์กรระหว่างประเทศ หรือแม้กระทั่งทูต

บางคนอาจสนใจด้านธุรกิจ ไปเรียนต่อปริญญาโทด้านการบริหารจัดการ ก็กลับมาเป็นนักธุรกิจเปิดบริษัทก็มีให้เห็นมาแล้ว

พูดง่ายๆคือสายงานที่ต้องใช้ภาษา ใช้การคิด วิเคราะห์ ความเข้าใจมนุษย์ บัณฑิตอักษรศาสร์สามารถทำได้หมด

5. คณะอักษรศาสตร์ มีความแตกต่างจากคณะศิลปศาสตร์หรือคณะมนุษยศาสตร์อย่างไร

ไม่มีความแตกต่างกันเลยครับ เพียงแค่แต่ละมหาวิทยาลัยจะใช้ชื่อที่แตกต่างกัน แต่โดยตัวเนื้อหลักสูตรแล้วจะมีความคล้ายคลึงกัน อาจมีรายวิชา การเรียนการสอน วิชาเอก-โทที่เปิดต่างกันไป เช่น ในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีการเปิดเอกจิตวิทยา, คณะมนุษยศาสตร์ มศว เปิดวิชาเอกภาษาเกาหลี, วิชาเอกอิตาเลียน มีการเปิดเป็นวิชาเอกที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หรือในคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์มีการแยกสายทักษะกับสายวรรณคดีของเอกภาษาอังกฤษ ผิดกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯที่นำมารวมกัน, วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯจะรับเฉพาะคนที่มีพื้นฐานมาแล้วเท่านั้น ผิดกับคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ที่รับเฉพาะคนที่ไม่มีพื้นฐานเท่านั้น เป็นต้น

เพราะฉะนั้น การที่เราจะเลือกศึกษาสายมนุษยศาสตร์ อยากจะขอให้พิจารณาความแตกต่างทางด้านนี้ควบคู่ไปด้วย เพราะมันถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับเรา หากเราเลือกเข้าคณะตามความนิยม เราอาจจะไม่ได้เรียนวิชาเอกอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้

 6. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติเรียนเหมือนหรือต่างกับภาคภาษาไทย

ต่างกันครับ เพราะหลักสูตรนานาชาตินั้น จะเปิดสอนวิชาเอกเพียงเอกเดียวคือ "ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture)" ซึ่งเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ วัฒนธรรมและภาษา

1. ด้านวัฒนธรรม

วิชาที่จะเปิดสอนนั้นจะเป็นวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นทฤษฏีวัฒนธรรม ยุโรปศึกษา เอเชียศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมไทย วรรณกรรมร้อยแก้วยอดนิยม ทฤษฎีเพศภาวะ ดนตรีศึกษา การวิจารณ์ภาพยนตร์ ฯลฯ

2. ด้านภาษา

นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถเลือกภาษาต่างประเทศภาษาที่ 3 เป็นภาษาเพิ่มเติมได้ ืไม่ว่าจะเป็นภาษาตะวันออก (จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี) หรือภาษาตะวันตก (ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, อิตาเลียน, รัสเซีย) แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนคนและบุคลากรของคณะ ผู้เรียนอาจไม่ได้เรียนภาษาตามที่ตนได้เลือกไป

หลักสูตรนี้จะเปิดรับสมัครประมาณปลายปี โดยจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

1. ต้องสอบวิชาเหล่านี้มาแล้ว *อย่างใดอย่างหนึ่ง*
- TOEFL with a minimum score of 213 (computer-based), 550 (paper-based), or 79 (internet-based)
- IELTS with a minimum score of 6.0
- CU-TEP with a minimum score of 550 (TOEFL paper-based equivalent)

2. ต้องสอบ Cu-AAt หรือ SAT I มาแล้ว และได้คะแนนส่วน Critical Reading ไม่ต่ำกว้า 400 (ส่วนเลขไม่ใช้)
3. ต้องสอบข้อสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษของคณะอักษรศาสตร์
4. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูที่ได้  Bachelor of Arts in Language and Culture

 

น้องๆคนไหนมีอะไรสงสัยสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือแลกเปลี่ยน สอบถามได้ที่ webboard ของคณะอักษรศาสตร์ หรือส่งเมลล์มาสอบถามได้ที่ petelert@gmail.com

ใครที่ทิ้งคำถามไว้ที่ comment และอยากได้คำตอบช่วยกรุณาทิ้งเมลล์เอาไว้ให้หน่อยก็ดีนะครับ

Comment

Comment:

Tweet

รู้จักคณะนี้มากขึ้นมาทันที
สำหรับหนูก้อยากเข้าอักษรนะ
แต่ก้ไม่รู้ว่าเรียนอะไร ยังไงบ้าง
เข้ามาอ่าน นี่รู้เลย
ขอบคุรมากค่ะ

#58 By TheSilkBitch (125.27.86.244) on 2010-12-25 20:40

ชัดเจนครับ ผมก็เรียนศิลปศาสตร์อยู่
และตอบคำถามที่ว่า "จบแล้วไปทำอะไร" เยอะมาก
ใช่ว่าตอบไม่ได้ แต่บางทีก็เบื่อจะตอบ
วันหลังจะแนะนำบล็อกนี้ให้อ่าน ครบถ้วน !!

#57 By tulip on 2010-12-10 23:35

ขอบคุณมากค่ะ

#56 By babble-b (113.53.143.43) on 2010-09-12 21:27

หนูเรียนวิทย์-คณิตมาอ่ะค่ะพี่
จะมีโอกาสเข้าได้รึเปล่า
เพิ่งหาตัวเองเจอว่าอยากเรียนอะไร

#55 By dear (111.84.201.195) on 2010-09-01 18:37

#54 By เดียร์ เบญจม์ (111.84.201.195) on 2010-09-01 18:35

รักอักษรมาก
แต่
พี่คะถ้าได้แกด 199 แพทญี่ปุ่น 171
จะติดอักษรญี่ปุ่นไม้คะ***

ช่วยตอบด้วยนะคะ
แล้ววิธีอัพคะเเนนเเกดทำไงคะ??
mai_smil_@hotmail.combig smile

#53 By mai* (58.9.193.126) on 2010-08-21 22:57

ก้อดีอะค่ะ

ให้ความรุ้ ความเข้าใจได้แจ่มแจ้งดีค่ะ

เป็นคณะที่หนูอยากเข้ามากอะค่ะbig smile

#52 By mook (125.24.80.11) on 2010-08-17 13:57

หนูเรียนอักษรเอกศิลปการละครเรียนแต่วิชานี้อย่างเดียวเลยไม่มีโทจริงๆแต่มันก็สนุกมากมี
เพื่อนน่ารัก รักเรียนทุกคน บางที่ฃเรียนแค่2ช.ม.ก็กลับบ้านได้แล้วเป็นคณะที่สบาย
ตอนสอบข้อลอบไม่ยากเลยหนูได้คะแนนGAT เต็ม300ได้200เลยไม่มีปัญหาและได้
PATเต็ม300เหมือนกันได้198มันเลยไม่มีปัญหาพอมาลองสอบดูไม่น่าเชื่อว่าจะติด
ไปสอบพวกการจัดการ การท่องเที่ยว ก็ติดแต่สละสิทธิหมดคณะอักษรเป็นคณะในฝันตั้ง
เป็นเด็กแล้ว

#51 By 2 (125.27.38.103) on 2010-08-08 09:41

=.,=

เค้าอยากรู้คณะที่เปิดสอนภาษาเบลล์อ่า
หาไม่เจอซ๊าที - -ๆ

จุฬา มีเปิดสอนใช่มั๊ยค่ะsad smile

#50 By S2 (119.42.81.153) on 2010-07-31 18:55

อยากเรียนคณะนี้มากมาย

เราชอบเรียนภาษาจีนกับเกาหลี

#49 By หญิง (124.120.40.63) on 2010-06-06 19:04

สาดดดดดดดแล้วเราเจอกั นคะ

#48 By น้องเอม (สวย) (113.53.98.4) on 2010-05-21 13:44

เยื่ยมมากครับ
มีเนื้อหาได้ตรงความต้องการมาก

กำลังคิดว่าอยากเข้าอักษรศาสตร์ แต่ไม่รู้มีเนื้อหาใดบ้าง
ตอนแรกนึกว่าเลือกเอก/โทได้ ก็กะจะเอกจีนโทญี่ปุ่น
พอมาอ่านถึงกับอ๋อเลยครับ

ดีมากครับ

#47 By salmon (61.90.76.15) on 2010-05-15 22:55

ผมขอขอบคุณมากเป้นอย่างยิ่งครับ
ช่วยในการตัดสินใจได้เยอะมากเลยทีเดียวbig smile

#46 By Ray_11 (118.173.108.159) on 2010-05-15 15:08

พี่แอดมาหน่อยค่ะ สนใจ คณะนี้มากกกกกกกกก !!!
tup._28@hotmail.com

#45 By eve (124.120.244.124) on 2010-05-04 17:05

น่าสนใจมากค่ะ เพราะหนูคิดว่าอยากเข้าอักษรศาสตร์อยู่แล้ว แต่ตอนนี้เพิ่งอยู่ม.2 เหลืออีกตั้ง4ปี ไม่รู้อีก2ปีโลกจะแตกซะก่อนรึป่าว -^-"

#44 By ^ ^cartoon// on 2010-04-27 12:19

พี่ค่ะนาถเรียนป.ว.ช ป.ว.ส มานาถจะมีสิทธิ์เรียนไหมค่ะพี่

#43 By นาถ (115.67.218.91) on 2010-04-14 21:44

มีอิก 1 คำถามค่ะ
อยากรุว่า
ผู้ชายที่เข้าคณะอักษร
ส่วนใหญ่เป็น....อ่ะ
จริงหรือป่าว
ฮ่าๆๆ
ขำๆนะคะ
ได้ยินจากเพื่อนsad smile

#42 By Me (222.123.52.52) on 2010-03-23 13:38

ขอบคุณมากๆเลยนะคะ

อยากเข้าคณะนี้มากๆเลย

#41 By ็Hyunnat (58.9.122.22) on 2010-03-19 22:26

ถ้าหนูอยากเรียน อังกฤษ เป็นวิชาหลัก และเรียนภาษา โปรตุเกสเป็นวิชาเลือกได้ไหมอะคะ เพราะหนูเป็นเด็กแลกเปลี่ยน พอจะมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างอ่ะค่ะ แล้วก็ชอบเรียนภาษาอังกฤษมากเรยด้วย รบกวนพี่ๆช่วยตอบหนูด้วยนะคะ
majung_33@hotmail.com
*ขอบคุนล่วงหน้าค่ะ......big smile big smile

#40 By looknahm (189.115.67.127) on 2010-03-19 09:00

ได้มาอ่านแล้วรู้อะไรขึ้นเยอะเลยค่ะ
ขอบคุณค่า แต่อยากทราบว่าเวลาที่เราจะสอบเข้าคณะอักษรศษสตร์ ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง แล้วเวลาสอบต้องเลือกสาขาเลยไหม เช่น เลือกภาษาจีน แล้วก็ไปสอบ หรือสอบวิชาบังคับไปแล้วค่อยมาเลือกสาขาภาษาจีนทีหลัง ตอนเข้าปีสองคะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะconfused smile confused smile

#39 By Oyezzz (222.123.200.221) on 2010-03-18 11:51

พี่คะ เเล้วถ้า เรียน วิท-คณิต มาจะเข้าเอก ภาษาญี่ปุ่นได้ไหม wink

#38 By goldfish (124.122.42.69) on 2010-03-16 21:14

ชอบพอดี อีก3ปีจะเข้าอักษรศาสตร์

#37 By บลู (118.172.132.118) on 2010-02-28 15:05

หนูอยากเรียน


เเต่กลัวเข้าใม่ได้

#36 By ploy (61.19.194.200) on 2010-02-19 11:08

ได้ความเข้าใจสองคณะนี้มากขึ้นนะ

#35 By วันดี (202.143.175.130) on 2010-02-04 15:12

อยากเรียนคณะนี้มากๆคะ ใฝ่ฝัน^^*
แอดเมลพี่ไปแล้วว่าจะถามรายละเอียดในเมลแต่ออนไม่เคยเจอสักที ตอนนี้อยู่ ม.5 คะ
อยากเรียนภาษาเยอรมันมีพื้นฐานอยู่
พี่ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ
monkeyjunee@hotmail.com

#34 By june (203.113.101.229) on 2010-01-26 12:50

อักษรจุฬามีโควตาไรบ้าง
ช่วยตอบด้วยสนใจจริงๆค่ะ

#33 By นกเเก้ว (118.175.4.220) on 2010-01-18 16:21

อยากเป้นนักเขียนอยากเรียนอักษร จุฬา

#32 By นกเเก้ว (118.175.4.220) on 2010-01-18 16:18

อยากเรียน และอยากเข้าคณะอักษรศาสตร์มากๆเลยค่ะ ^^

#31 By (117.47.176.175) on 2010-01-17 13:18

ขอบคุณมากค่ะ ^^

#30 By (117.47.176.175) on 2010-01-17 13:15

อยากเรียนคณะนี้จัง

#29 By . (202.57.134.250) on 2010-01-11 10:47

คณะนี้ส่วนใหญ่มีแต่ผู้หญิง จิงรึเปล่าwink

#28 By tong9738 (58.9.138.86) on 2010-01-04 22:28

ขอบคุนค่ะ ทำให้เข้าใจมากขึ้นเยอะเลย
กำลังสงสัยอยู่พอดี แต่อยากได้ข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้ก็จะดีมากๆเลยค่ะ

#27 By CHU CHU (58.9.222.99) on 2009-12-07 14:09

สวัสดีค่ะ พี่เรียนอยู่คณะอักษรศาสตรืหรือเปล่าคะ

#26 By เอย (117.47.91.122) on 2009-10-16 16:58

เพิ่งรู้นะคะเนี่ย ว่าอักษรศาสตร์ไม่ได้เรียนแค่ภาษาอย่างเดียว
เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆ ค่ะbig smile

#25 By น้องม.3 (117.47.70.75) on 2009-10-14 20:00

ขอบคุนจ้าquestion

#24 By mild (117.47.208.138) on 2009-09-24 18:12

ขอทักท้วงนิดนึงๆ

เอาจริงๆแล้ว ถ้านับ มหาวิทยาลัยเปิดด้วย
เอกสเปน เปิดสอนที่รามคำแหงด้วยนะ ไม่ใช่จุฬาฯที่เดียว

ถ้าเราจำไม่ผิด ภาคอินเตอร์เรียนวิชาโท 30 หน่วยกิต
ป่าวอะพีท?? confused smile

#23 By เกม (58.11.88.61) on 2009-09-20 13:16

อยาก เรียน น คณะนี้ม ากค่ะ !

ชอบ มาก ๆเลยย

#22 By Sassymewz (125.26.239.188) on 2009-09-04 20:16

พี่ค่ะ ถ้าจะสอบเข้าอักษรเอกจีน

หนูสามารถจะเลือกเรียนศิลปะการละครด้วยได้ไหมค่ะ

confused smile confused smile confused smile

#21 By ... (125.27.211.106) on 2009-08-19 19:11

อยากเรียนคณะนี้จัง

#20 By บี (125.27.181.249) on 2009-07-09 18:31

อ๋อ..
เข้าใจแล้วล่ะ
ว่ามันเป็นอย่างงี้นี่เอง
ขอบคุณค่ะ

#19 By สา (118.173.210.222) on 2009-06-28 17:24

เป็นอะรัยที่ทำให้คนดูถูกคณะอักษรศาสตร์ หงายหลังไปเลยค่ะ หนูอยากเรียนคณะนี้มากเเต่เพื่อนๆ ชอบบอกว่าจบใล้วทำอะไรกินsurprised smile

#18 By moon (124.121.55.195) on 2009-06-25 19:26

อยากเรียนคณะนี้จังเลย

#17 By หมิว (61.7.145.97) on 2009-06-22 14:14

มีสาระดีค่ะHot! Hot! Hot!

#15 By ทราย_โทรุ on 2009-06-13 03:06

พี่คะหนูอยากเรียนคณะอักษรศาสตร์มากเลย
หนูไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
ตอนนี้หนูอยู่ ม.6แล้วค่ะ
คะแนน GAT-PAT หนูน้อยมาก
แต่หนูชอบภาษาจีนมากค่ะ
หนูอยากเข้าตณะนี้ให้ได้
พี่ช่วยหนูหน่อยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
Laiwha

#14 By Laiwha (119.42.70.90) on 2009-06-02 10:28

คณะอักษรศาสตร์จุฬา มีสอบตรงอย่างเดียวหรอค๊ะแล้วมีสอบเข้าวันใหนของปี53ต้องใช้อะไรบ้างในการสอบเข้าครั้งนี้และถ้าเกรดค่าgpaxไม่ดีมีสิทธิได้เข้าเรียนคณะนี้หรือเปล่าค๊ะ

#13 By pum (119.31.38.52) on 2009-05-22 20:47

ตอบได้แบบถึงพริกถึงขิงมากเลยอ่ะ สุดยอดดดด cry
ทำไมรุ่นพี่ที่เราถามเมื่อปีที่แล้วไม่เห็นจะตอบได้อย่างนี้บ้างน้า
ตอนเด็กๆก็ยังงงอยู่เลยว่าศิลปศาสตร์กับศิลปกรรมศาสตร์มันต่างกันไงหว่า?? กร๊ากๆๆ open-mounthed smile
อ่า หมดเทศกาลแล้วก็จะสาดต่อๆ ขันน้ำ ดอกมะลิ ปืนฉีดน้ำ
เป๊ะมาก น้องพีท 555++

#11 By HYDE (58.9.137.90) on 2009-04-15 01:01

เป็นคำถามยอดฮิตที่จริงๆหลังจากไปช่วยพีทที่งานนั้นมาเเค่วันเดียว
เรียกได้ว่าจากตอนเเรกตอบไม่คล่อง กลับบ้านนี่เเทบละเมอออกมาได้เลย 555+

สมเเล้วที่เป็นพี่พีทฐานข้อมูล เย่

#10 By Fernary (124.120.141.224) on 2009-04-13 19:25

อยากให้มีแบบนี้ทุกคณะเลย...เพนยังเลือกไม่ถูก ยังงงอยู่เลย เพราะบ้างคณะมันต้องเลือกสาขาด้วยใช่ป่ะ? แล้วแบบ ไม่เข้าใจว่าบ้างสาขาต่างกันยังไง!! เฮ้ออ

คำถามที่ 5 ...เพนเพิ่งรู้ว่าไม่แตกต่างกัน เพนก็งงว่าทำไมบ้างมหาลัยถึงไม่มีคณะอักษรฯ หรือไม่ก็ไม่มีคณะมนุษยฯ ที่แท้เพราะเรียกต่างกันของแต่มหาวิทยาลัยนิเอง ทำให้สับสนทำไมเนี่ย เฮ้ออ

อยากเล่นสงกรานต์...!!
ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ

#9 By huueol on 2009-04-13 12:40

ขอแจมด้วยคนสิพีท เพิ่มเติมเรื่องการเรียนละคร (ไม่เกี่ยวกับจุฬาเท่าไหร่ แต่พูดถึงวิชาละครทั่วๆไป)

ถ้าเป็นมหาลัยที่อเมริกาเนี่ยสายละครจะรวมเป็น "คณะ" เดียวไปเลย แต่มีแยก "เอก" เหมือนกัน (แปลไม่ค่อยตรงตัวนะ มันแปลยาก)

เอกที่เจอบ่อยๆก็คือ Performance, Directing, Technical, Design, Playwriting บางทีก็จะเจอ English/Theatre ด้วย ซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับศิลปการละครของอักษร จะออกแนว Theatre Appreciation ประมาณนั้น ไม่ได้เรียนเพื่อเป็นนักแสดง

แต่ถึงจะเรียนละครเอกไหนก็ตาม คุณก็ต้องเรียนวิชาพื้นฐานต่างๆของสายนี้อยู่ดี เช่น Acting, Dance, Stagecraft, design, lighting, dramatic liturature เพื่อให้เข้าใจความเป็นไปในสาขานี้

(ฝากไว้เผื่อใครจะอยากเรียนสายนี้ บ้านเรายังต้องการคนทำละครอีกเยอะค่ะ)double wink

#8 By Mezzanotte on 2009-04-13 07:30