เซ็กส์กับการกิน

posted on 18 Dec 2009 22:53 by hatepink

ของฝากจากวิชาปรัชญาเพศและความรักครับ

จุดประสงค์ที่นำมาลงไม่ได้เจตนาจะเผยแพร่สิ่งที่ลามก อนาจาร แต่ผมชอบที่เขาสามารถผูกโยงทั้งสองสิ่งนี้เข้าไว้ด้วยกันได้

จาก

 

Michael Bayles. “Marriage, Love, and Procreation.” In R. Baker, K. Wininger and F. Elliston, eds.,   

            Philosophy and Sex (Amherst: Prometheus Books, 2009), pp. 116-129. แปลและเรียบเรียง

            เพื่อการเรียนการสอนโดย อ.ดร.สุภัควดี อมาตยกุล

 

การเปรียบเทียบนี้ตั้งอยู่บนฐานการแต่งงานแบบระบบผัวเดียวเมียเดียว