หมายเหตุ: บทสัมภาษณ์ทั้งหมดนี้นำมาจากวีดิทัศน์แนะน้องมองอักษร ของคณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 ซึ่งผมเองมีส่วนร่วมในการทำจัดทำในฐานะรองประธานฝ่ายวิชาการ

คือจริงๆแล้วผมอยากตัดไฟล์บทสัมภาษณ์มาลงไว้ให้ด้วย แต่ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยจริงๆ ก็เลยต้องออกมาเป็นการถอดบทสัมภา่ษณ์ครับ :)

สำหรับน้องๆที่อยากเข้าคณะันี้ก็ลองอ่านบทสัมภาษณ์จากอาจารย์ใน 4 ภาควิชานี้ เพื่อจะได้พอเห็นแนวว่าคณะอักษรศาสตร์เป็นยังไง และภาควิชาบางภาคอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่น้องคิดก็ได้นะ

ปล. ภาควิชาภาษาอังกฤษ ผมขอให้ตัวแทนของภาควิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆในคณะอักษรศาสตร์เลยนะครับ เพราะจะเรียนในลักษณะเดียวกันหมด

 

ภาควิชาที่ปรากฏอยู่ในบทสัมภาษณ์นี้มีทั้งหมด 5 ภาควิชา (ตามลำดับ)

1. ภาควิชาภาษาอังกฤษ

2. ภาควิชาปรัชญา่

3. ภาควิชาศิลปการละคร

4. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

5.